Stichting de Boei Dieren

Het motto van Stichting De Boei Dieren is: Kansarme jongeren een kans geven.

Stichting De Boei Dieren vangt jongeren op van 18 tot 30 jaar die onderdak en begeleiding nodig hebben.

Momenteel beschikken we over drie opvangplekken waar, veelal kansarme,  jonge mensen worden begeleid en zelfstandig kunnen wonen. Van echte noodopvang is geen sprake meer, een uitzondering daargelaten. Veelal gaat het om jonge mensen die intensieve begeleiding bij het zelfstandig wonen en coaching nodig hebben. Het wonen is niet gratis. De bewoners betalen “begeleidingskosten”. Zij worden voorbereid op zelfstandig wonen. Zij ondertekenen daarvoor een contract waarin tevens de afspraken staan waaraan de bewoner zich dient te houden.

Mensen die het erg goed bij ons doen en een duidelijk voorbeeld zijn voor anderen, kunnen in aanmerking komen voor een eigen woning van Vivare. Met Vivare hebben we de afspraak dat per jaar 2 bewoners in aanmerking kunnen komen voor zo’n woning.

Jongeren krijgen begeleiding bij het verkrijgen van vast werk en een vast inkomen, huisvesting, medische zorg en het omgaan met geld en eventueel schuldsanering. Daarnaast wordt er een sociaal/ maatschappelijk vangnet rondom de jongere gecreëerd.

De Boei werkt alleen met vrijwilligers. Desondanks wordt er zeer gericht ondersteuning en begeleiding geboden om gebruikers van de noodopvang zo snel mogelijk weer op eigen benen te laten staan. De rode draad van de actieve begeleiding is de jongeren zicht te laten krijgen op de situatie waarin ze zijn terechtgekomen. We geven hen de inzichten mee waarmee ze, zoveel mogelijk zelfstandig, verder kunnen werken aan de verbetering van hun eigen situatie. Indien u meer wilt weten over de activiteiten van De Boei, zijn we graag bereid u nadere informatie te verstrekken.

 

Het bestuur

Voorzitter: Herman van der Wal

Penningmeester: Herman van der Wal a.i.

Secretaris: Els Mulder

Geschiedenis

De start.

In mei 2003 is het project De Boei Dieren voor een proefperiode van twee jaar gestart.

De aanleiding.

In het Inloophuis in Dieren werden we in toenemende mate geconfronteerd met inlopers of mensen uit hun naaste omgeving die acuut onderdak nodig hadden. Onderdak in de vorm van een bed en een dak boven het hoofd. In de professionele hulpverlening is die opvang, zeker op de vaak vereiste zeer korte termijn, steeds moeilijker te realiseren.

De nood neemt nog steeds toe en de mogelijkheden van de professionele hulpverlening worden door de verder toenemende bezuinigingen al maar beperkter.

We besloten er iets aan te gaan doen. Een groep mensen uit het Inloophuis heeft een projectteam gevormd en is van start gegaan met de noodopvang. In eerste instantie is een oude stacaravan aangekocht.

De gemeente Rheden en de kerken verleenden ons een startsubsidie.

De Stichting is begonnen met een bestuur van drie personen, allen toen betrokken bij het Inloophuis. Noodonderdak bieden was de hoofddoelstelling, maar niet de enige.

We wilden de bewoners ook zeer actief begeleiden bij het verkrijgen van een vast onderkomen, werk en zorg.

 

De voortzetting.

Aan het eind van de proefperiode is het werk geëvalueerd. Doordrongen van de noodzaak, is besloten het werk voort te zetten.

Dat betekende dat er meer medewerkers gezocht moesten worden, dat we uitbreiding zouden moeten krijgen van woonplekken en dat we structuur moesten aanbrengen in ons werk.

Dat het belang van ons werk werd gezien en gewaardeerd bleek uit:

  • medewerking van de Provincie Gelderland met een subsidie voor drie jaar (tot mei 2008);
  • medewerking van Vivare door beschikbaarstelling tegen verlaagde huurprijs van drie woningen;
  • medewerking van de gemeente met advies op allerlei terrein, en de beschikbaarstelling van twee woningen.

 

De huidige stand van zaken.

De stacaravan, waar we mee zijn gestart, is afgebroken. Was na 4 jaar echt niet meer geschikt voor bewoning.

Momenteel beschikken we over vier opvangplekken waar, veelal kansarme,  jonge mensen worden begeleid en zelfstandig kunnen wonen. Van echte noodopvang is geen sprake meer, een uitzondering daargelaten. Veelal gaat het om jonge mensen die intensieve begeleiding bij het zelfstandig wonen en coaching nodig hebben. Het wonen is niet gratis. De bewoners betalen “begeleidingskosten”. Zij moeten immers voorbereid worden op zelfstandig wonen. Zij moeten daarvoor een contract tekenen waarin tevens de afspraken staan waaraan de bewoner zich dient te houden.

Mensen die het erg goed bij ons doen en een duidelijk voorbeeld zijn voor anderen, kunnen in aanmerking komen voor een eigen woning van Vivare. Met Vivare hebben we de afspraak dat per jaar 2 bewoners in aanmerking kunnen komen voor zo’n woning.

De Boei heeft sinds 2003 ruim 60 kansarme jongeren begeleid. 30% van hen wordt nog door ons begeleid en 30% is weer teruggevallen in oud gedrag. Ruim 40% is door onze begeleiding van kansarm kansrijk geworden.

Jaarverslag

Bekijk hier het jaarverslag en het financieel overzicht van 2020.

Exploitatierekening 2020 Extern

Jaarverslag Stichting De Boei Dieren 2020

Vacatures

Bekijk hier de openstaande vacature "Woonbegeleider".

Vacature woonbegeleider 1-2020

 

Privacy Verklaring

Klik op onderstaande link voor onze privacy verklaring.

Privacyverklaring De Boei

Contact

Tel: 0617688672

Email: info@stichtingdeboeidieren.nl

Adres: Van der Duyn van Maasdamstraat 63, 6951 DS Dieren

Voor donaties: NL34 ABNA 0457 4599 99