Over ons

Stichting De Boei Dieren vangt jongeren op van 18 tot ca. 30 jaar die onderdak en begeleiding nodig hebben. We beschikken over drie plekken in Dieren voor langduriger verblijf.

Jongeren krijgen begeleiding bij het verkrijgen van dagbesteding, werk, inkomen, huisvesting, medische zorg en het omgaan met geld en eventueel schuldsanering. Daarnaast wordt er een sociaal/maatschappelijk vangnet rondom de jongere gecreëerd.  De Boei werkt alleen met vrijwilligers. Desondanks wordt er zeer gericht ondersteuning en begeleiding geboden om gebruikers van de opvang zo snel mogelijk op eigen benen te laten staan. De rode draad van de actieve begeleiding is de jongeren zicht en grip te laten krijgen op de situatie waarin ze zijn terechtgekomen. Inzichten en hulp wordt gegeven door naast ze te staan. Zodat ze, zoveel mogelijk zelfstandig, verder kunnen werken aan de verbetering van hun eigen situatie. Ons doel is om de jongeren uit hun uitzichtloze situatie te halen en te begeleiden naar een kansrijke toekomst.

 

Indien u meer wilt weten over de activiteiten van De Boei, zijn wij graag bereid u nadere informatie te verstrekken.

Neem daartoe contact met ons op.