Organisatie

Bestuur

De Boei heeft een bestuur dat bestaat uit 4 bestuursleden.

Herman (1956) is voorzitter

Frédérique (1962) is bestuurslid

Ruben (1989) is bestuurslid

Nick (1989) is bestuurslid

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding van De Boei is in handen van de medewerkers. Alle medewerkers zijn vrijwilliger.

De 10 medewerkers van De Boei bespreken elke 3 weken de voortgang van de bewoners en nemen gezamenlijk de besluiten. Herman zit het teamoverleg voor. De besluiten en de actiepunten worden vastgelegd.

Statuten

De statuten De Boei zijn vastgelegd bij de KvK onder nummer 09137975.

Huishoudelijk regelement

Aanvullend op de vastgelegde statuten heeft De Boei een huishoudelijk reglement.

Jaarverslag (inhoudelijk)

Jaarverslag (financieel)