Geschiedenis

De start in 2003

De start.

In mei 2003 is het project De Boei Dieren voor een proefperiode van twee jaar gestart.

De aanleiding.

In het Inloophuis in Dieren werden we in toenemende mate geconfronteerd met inlopers of mensen uit hun naaste omgeving die acuut onderdak nodig hadden. Onderdak in de vorm van een bed en een dak boven het hoofd. In de professionele hulpverlening is die opvang, zeker op de vaak vereiste zeer korte termijn, steeds moeilijker te realiseren.

De nood neemt nog steeds toe en de mogelijkheden van de professionele hulpverlening worden door de verder toenemende bezuinigingen al maar beperkter.

Aletta van der Wal besloot er iets aan te gaan doen. Een groep mensen uit het Inloophuis heeft een projectteam gevormd en is van start gegaan met de noodopvang. In eerste instantie is een oude stacaravan aangekocht.

De gemeente Rheden en de kerken verleenden ons een startsubsidie.

De Stichting is begonnen met een bestuur van drie personen, allen toen betrokken bij het Inloophuis. Noodonderdak bieden was de hoofddoelstelling, maar niet de enige.

We wilden de bewoners ook zeer actief begeleiden bij het verkrijgen van een vast onderkomen, werk en zorg.

De voortzetting.

Aan het eind van de proefperiode is het werk geƫvalueerd. Doordrongen van de noodzaak, is besloten het werk voort te zetten.

Dat betekende dat er meer medewerkers gezocht moesten worden, dat we uitbreiding zouden moeten krijgen van woonplekken en dat we structuur moesten aanbrengen in ons werk.

Dat het belang van ons werk werd gezien en gewaardeerd bleek uit medewerking van de Provincie Gelderland met een subsidie voor drie jaar (tot mei 2008). Ook medewerking van Vivare door beschikbaarstelling tegen verlaagde huurprijs van drie woningen en medewerking van de gemeente met advies op allerlei terrein, en de beschikbaarstelling van twee woningen.